Nhặt Nhạnh 3 – “Chuyện tử tế”

Đây thực sự là đôi dòng ‘nhặt nhạnh’, một mớ những suy nghĩ tạp nham không đầu không cuối xuất hiện trong những lúc rửa bát thuê nơi xứ người :)). Chú ý: Tên các nhân vật đã được thay đổi :)))))).

***

Một lần tôi vào blog của bạn tôi, Đ.H.L., và có một danh sách cậu ấy viết ra về 50 điều nên làm khi sống ở Hà Nội. Continue reading

Nhặt Nhạnh 2 – Tại sao giá của chiếc TV thường là 14,999,000 đồng chứ không phải 15 triệu đồng?

Định giá (Pricing) quả là rất khó. Nhà sản xuất phải cân nhắc 1 đống yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất, khả năng chi trả, chiến lược kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận, định vị sản phẩm, đối thủ cạnh tranh… để đưa ra một con số cuối cùng, mà nhiều khi Continue reading

Nhặt Nhạnh 1 – Quảng cáo trong toilet: Tại sao không?

[Sau khi sang đây học, trí tò mò, óc quan sát và khám phá của Hà được tạo điều kiện tối đa, có lẽ một phần vì cuộc sống có nhiều thứ mới (và thỉnh thoảng khó hiểu =))) và cũng vì Hà ít bị xao nhãng bởi các yếu tố khác hơn (đi làm, chơi bời, bạn bè, yêu đương :)))). Hà bắt đầu đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ Hà thấy khó hiểu và Continue reading