Chương trình học bổng và thực tập “Truyền đuốc Fullbright” – Hạn chót 04.07.12

 VietSeed xin trân trọng thông báo chương trình học bổng và thực tập Fulbright mang tên “Truyền đuốc” được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa VietSeed với Phòng Thông tin – Văn hóa Mỹ và mạng lưới cựu sinh viên Việt Nam.

Đối tượng tham gia?

Chương trình học bổng và thực tập Fulbright “Truyền đuốc” (Chương trình -Truyền đuốc Fulbright) nhắm vào đối tượng sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 các trường đại học ở Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc và có khả năng thành công trong nghề nghiệp tương lai mặc dù phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Continue reading

[Hanoi] Intern opportunity at IBM Vietnam (Sales assistant) – Deadline 30 May 2012

IBM is the world’s largest information technology (IT) company, with 100 years of professional experience. We operate in more than 160 countries with more than 400,000 employees all over the world.

Sales Assistant

IBM Vietnam’s Global Technology Services (GTS) Department is seeking candidates for 1 intern positions in Hanoi. Successful candidates are expected to start immediately (from 3 to 6-month contract). Continue reading