Cơ hội trở thành một Challenger của Sustainable Development Challenges – Hạn chót 09.06.12

Hãy gia nhập đội ngũ những thành viên chủ chốt (core team) của SDC và trở thành những Challenger trong một Sustainable Development Challenges.

1. Chương trình Sustainable Development Challenges nằm trong khuôn khổ dự án Youth Empowerment nhằm mục đích thúc đẩy, phát huy năng lực của thanh niên; phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt các kỹ năng làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và nâng cao nhận thức của thanh niên trong các lĩnh vực Phát triển bền vững.

Nội dung chương trình: Continue reading